Számmisztika - A számokban tévedés nem eshetik!

A számokban tévedés nem eshetik!

Szerző:
Forrás: THEOLOGIA BIBLICA

Címkék: 

Egy remek könyből idézek egy részt, kifejezetten ajánlom olvasásra azoknak, akik még mindig nem értik, miért olyan fontosak és pontosak a számok:

A tízes számrendszerre építő pythagoreus számmisztika alapszemléletét velősen foglalja össze egy olyan töredék, amelyet Szókratész kortársa, a pythagoreus Philolaosz tollából származik:

„A számok hatását és természetét azon erő szerint kell tekintenünk, amely a tízes számrendszerben van. Mert a tízes számrendszernek óriási, mindent átfogó, mindent átható ereje van, ez az isteni, égi és emberi életnek eredete, vezetője és kormányzója is. Nélküle minden határolatlan, bizonytalan és homályos. Mert a szám természete minden kétes és ismeretlen dolognak törvénye,vezetője és mestere. Mert senki előtt se volna bármely dolog akár önmagában, akár másokkal összevetve világos, ha nem léteznék a szám és ennek természete. Míg így ez mértékül szolgál a léleknek, s mindent a lélekhez alkalmazva az érzékeknek vet alá, mindent egymás közt kölcsönösen rokonná tesz, egyes dolgokat testtel ruház föl és a véges és végtelen dolgok egybevetését maguktól a dolgoktól különválasztja. De a számok erejét és természetét mindenütt észre lehet venni, nemcsak az égi és isteni dolgokban, hanem minden halandó műben és művészetben is, pl. a zenében. S a számoknak a természete épp oly kevéssé tűr hazugságot, mint az összhangé, nem is férhet hozzá a hazugság. Mert a hazugság és gyűlölet végtelen, esztelen és oktalan természetű. A számokban tévedés nem eshetik, mert természetük tiltakozik ellene: ellenben az igazság aszámnak sajátlagos és veleszületett tulajdonsága.”

Forrás: Sebestyén Károly:A görög gondolkozás kezdetei Thalestől Sokratesig. Az összes töredékek fordításával.
Franklin-Társulat. Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda. Budapest 1898, 87.


Témában megjelent publikációk


A portál ajánlata

Számokjelentése
Bíborcsillag horoszkóp
Kristályharmonizáció
Webáruház